Cindy

Van oorsprong pedagoog met onderwijskundige specialisatie, is Cindy vanuit jeugdzorg het onderwijs ingerold. Altijd op zoek naar creatieve werkvormen in de klas om haar leerlingen te enthousiasmeren en het leren nóg beter te laten gaan. Haar specialisatie ligt op het optimaliseren van het leren met een breed spectrum van leer/taal/lees/rekenstrategieën en daarnaast het pedagogisch begeleiden van kinderen en ouders met, zoals dat heet, een diagnose.

Jeanneke

Van oorsprong is Jeanneke ambulant begeleidster en heeft een grote expertise in taal- en spraakproblematiek. Ze heeft veel expertise in het werken met (z)mlk kinderen en geeft waardevolle adviezen aan leerkrachten en begeleiders.