Wat doen we

Huiswerkgroep

In de huiswerkgroep werken de leerlingen aan hun eigen huiswerkopdrachten. Rust en structuur is belangrijk, maar ook een persoonlijke benadering. De leerling moet zich op zijn gemak voelen en zich kunnen concentreren op zijn werk. De eerste week van de maand gebruiken we om planning, organisatie en motivatie te bespreken (intervisie-vorm)

Let op: dit is géén bijles!

 

Wiskunde, Duits of Engels

Als je moeite hebt met ofwel wiskunde óf talen, kun je aansluiten voor extra les in deze vakken! We behandelen de basisgrammatica van de talen en de basis van meetkunde en algebra van wiskunde. Ideaal voor brugklassers of tweedejaars, die dreigen vast te lopen! We houden qua inhoud even een slag om de arm; het is afhankelijk van de aanmelders.

Let op: dit is een vorm van bijles! We gaan er dus vanuit dat je vooral komt om je kennis te versterken. Als je meer moeite hebt met het plannen van je huiswerk, moet je in de huiswerkgroep zijn.
 


Lezen en taal

In schooljaar 2019-2020 begint een traject Theaterlezen, een traject close reading en om het echt af te maken een traject taal, waarin theaterlezen, close reading maar ook grammatica en schrijven een rol gaan spelen. Een mooie combinatie van alle taalfacetten dus. Ik heb er nu al zin in! 

Theaterlezen is een geweldige manier om plezier in het lezen te krijgen en het technisch lezen goed in de vingers te krijgen. We gaan namelijk niet alleen met het lezen van woorden aan de slag, maar brengen diepgang aan in intonatie, begrip van een personage en verloop van het verhaal.  Er zit dus zeker ook een element van begrijpend lezen in.

Close reading is een methode om begrijpend te leren lezen. We duiken er diep in met behulp van korte teksten en gezamelijk lezen van een boek.

In het taalprogramma maken we een combinatie van vier themakwartalen: achtereenvolgens theaterlezen, close reading, grammatica en schrijven. De leerlingen krijgen dus op alle taalvlakken een extra duwtje.

 

 

Effectief rekenen

In schooljaar 2019-2020 gaan we ook weer aan de slag met rekenen, gericht op het ontwikkelen van goede strategieën. De leerlingen worden verdeeld in twee groepen: groep 4/5 en groep 6/7/8. Bij voldoende aanmeldingen maken we een aparte groep 8, voor puntjes op de i en voorbereiding op de eindtoets. 

meer info


Remedial Teaching

Tijdens individuele begeleidingslessen besteed ik veel aandacht aan het aanvullen van kennis en vaardigheden en de oorzaak van eventuele leerproblemen. Ik onderzoek waarom sommige schoolvaardigheden niet soepel worden aangeleerd, bijvoorbeeld door langzame verwerking van informatie, moeite met onthouden, focus vasthouden of leerstrategieën.
Meer info

 

Bulletjournalclub

Afgelopen jaar heb ik een artjournalclub aangeboden voor de Kardinaal Alfrinks naschools programma en dat beviel zo goed dat ik dit jaar een groep start voor heel maassluis! Ben je groep 5 t/m groep 8, wees dan welkom om elke tweede week van de maand lekker te komen werken aan artjournal. Je leert nieuwe materialen en technieken kennen, je krijgt tekenlessen en je leert (wat ik vooral heel leuk vind) om taal om te zetten in iets creatiefs. Een mooi gedicht? Een mooie spreuk? Of gewoon een dagelijkse ervaring? Alles kan bij artjournaling! Meer info!