Close reading

Omdat Theaterlezen echt heel anders lezen is dan op school, bieden we ook close reading aan. Daarbij focussen we op het lezen op lange termijn (een boek mee naar huis!) en behandelen we stukken tekst op verschillende niveaus:

1. Terugvertelniveau

2. Woordniveau

3. Zinsniveau

4. Visualiserend niveau

5. Voorspellend niveau

6. Detailniveau

De afgelopen jaren hebben we verschillende leestrajecten aangeboden. Zowel uit onze ervaring alsook onderzoek blijkt een dergelijk leestraject het beste te werken als er thuis actief wordt meegedaan! Om dat te bevorderen, bieden we twee workshops voor ouders en hun kind aan, om verschillende manieren van samen-lezen te verkennen. Daarnaast zullen we gebruik maken van google classroom om extra intervisie-momenten in te voegen.