Remedial Teaching

Wat kan het naar zijn, als je als klein mensje in de klas zit en moeite hebt het allemaal bij te houden. Het gevoel te hebben dat je het niet kan! Dan kan remedial teaching een oplossing zijn!

We kijken allereerst naar het huidige niveau en eventuele 'gaten in de kennis en vaardigheden' (hiaten)/ We stellen een passend plan op en gaan aan de slag.

Speciaal voor moeilijke rekenaars bieden we een unieke rekenmethode aan, nml Jamara! Het is een krachtige methode om getalbegrip en getalinzicht te trainen door psychomotoriek met rekenen te integreren. De leerling neemt samen met zijn vader/moeder/opvoeder deel aan de les, want er moet ook thuis geoefend worden voor optimaal resultaat.

Vanaf april 2021 bieden wij ook de leesmatrix aan, een remediërende methode voor lees- en spellingsproblemen.

We werken met Fototaal (voor zeer moeilijk lerende kinderen) en taal in blokjes om inzicht in woord en letter te versterken. Voor aanvankelijke lezers (groep1-2) bieden we vanaf voorjaar 2021 een online training voor ouders en werken we (nu al) met kinderklanken.

Uurtarief €  45,-- excl. 35% p.u. voorbereiding.

Inbegrepen:

-intakegesprek ouders en leerling,

-overdrachtsgesprek leerkracht/intern begeleider,

-overdrachtsgesprek logopediste en andere betrokken professionals,

-handelingsplan en overleg,

-evaluatiegesprek met verslag,

-en uiteraard de lessen zelf!